Центр надання адміністративних послуг міста Кропивницького "Прозорий офіс"
25006, м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 41/26, email: cnap@krmr.gov.ua
Новини

Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон вперше

Понеділок, 7 червня 2021 10:44

З початком сезону відпусток однією із затребуваних послуг стає оформлення паспорта для виїзду за кордон. Такий документ ви можете отримати в центрі надання адміністративних послуг Кропивницького «Прозорий офіс» (вул. Архітектора Паученка, 41/26, навпроти обласного краєзнавчого музею).

 

ПІДСТАВИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

 

Послуга надається за бажанням особи. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється дітям від народження строком на 4 роки, громадянам віком від 16 років - строком на 10 років.

 

Громадянин України не може мати більше двох діючих паспортів для виїзду за кордон.

 

ДЕ І ЯК ОТРИМАТИ ПОСЛУГУ

 

1. Подати до Центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» (ЦНАП) необхідні документи;

2. Під час оформлення заяви необхідно пройти процедуру сканування відбитків вказівних пальців рук. Сканування відбитків пальців рук дітей здійснюється з 12 років.

3. Перевірити правильність внесення персональних даних про себе до заяви-анкети, звертаючи при цьому особливу увагу на правильність написання транслітерації свого прізвища та імені (за умови надання підтверджуючих документів), та засвідчити власним підписом у заяві-анкеті правильність таких даних;

4. Звернутися до органу, де подавалася заява-анкета та отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон, надавши при цьому паспорт громадянина України.

 

ОБМЕЖЕННЯ - лише до працівника територіального органу або територіального підрозділу ДМС подаються документів для оформлення паспорта для виїзду за кордон у разі:

 

- якщо особа не може пересуватися самостійно у зв'язку із тривалим розладом здоров'я та якщо особа потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров'я, оформленим в установленому порядку (якщо така особа не отримувала паспорта громадянина України, оформленого із застосуванням засобів Реєстру);

 

- оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України.

 

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ ТА ПІЛЬГИ

 

Оплачується адміністративний збір, який розраховується як сума вартості адміністративної послуги та вартості бланку.

 

У разі оформлення протягом 20 робочих днів сума адміністративного збору складає 694 грн., для пільгових категорій населення – 474,60 грн.

 

У разі термінового (протягом 7 робочих днів) оформлення, сума адміністративного збору складає 1046 грн., для пільгових категорій населення – 474,60 грн.

 

У разі термінового (протягом 3 робочих днів у випадках, визначених законодавством) оформлення, сума адміністративного збору складає 1046 грн., для пільгових категорій населення – 474,60 грн.

 

ПОДАЧА ЗАЯВИ

 

Заява для оформлення паспорта особою, яка досягла 16–річного віку, подається особисто.

 

Заява для оформлення паспорта особі, яка не досягла 16–річного віку, або особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, подається одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників.

 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

 

Відповідно до вимог Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 152  (далі – Порядок), для оформлення паспорта для виїзду за кордон особа подає:

 

- заяву-анкету (друкується працівником, який приймає документи);

 

- паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні);

 

- свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, - у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (згідно з формою 44, затвердженою наказом МВС №и715 від 16.08.2012)  (у разі оформлення вперше паспорта для виїзду за кордон із застосуванням засобів Реєстру);

 

- документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника – у разі подання документів законним представником;

 

- документи, що підтверджують сплату адміністративного збору або роздрукована квитанція з програмного продукту «cheсk» або інформацію (реквізити платежу) про сплату збору в будь-якій формі.

 

Оплатити вартість послуги можна і в «Прозорому офісі» власною банківською карткою через POS-термінал.

 

Для оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла 16-річного віку, заявник також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

 

1) документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

 

2) договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї;

 

3) договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

 

4) рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

 

5) рішення суду про встановлення опіки (піклування);

 

6) договору про патронат.

 

ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ

Внесення до заяви-анкети та у подальшому у паспорт громадянина України для виїзду за кордон написання складових імені «прізвища» та «імені» здійснюється українською мовою та латинськими літерами відповідно до Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею.

 

За необхідності написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах, подається письмова заява (довільної форми) та документ, що підтверджує зазначений факт, а саме:

 

- паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини;

 

- документ, що підтверджує факт народження, зміни імені (у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку;

 

- раніше видані паспорта на ім’я дитини/батьків (або одного з них)/одного з подружжя, у тому числі в паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/один з подружжя є іноземцями.

 

Видані компетентними органами іноземної держави документи засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

 

Оригінали документів (крім документів, що підтверджують сплату адміністративного збору) повертаються особі або її законному представнику після оформлення заяви-анкети.

 

ТЕРМІН РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ

Паспорт для виїзду за кордон видається:

  • не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання;

  • не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У НАДАННІ ПОСЛУГИ

 

  • особа не є громадянином України;

  • стосовно видачі паспорта для виїзду за кордон звернулася особа, яка не досягла 16-річного віку, або її законні представники/уповноважена особа, які не мають документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон;

  • особа вже отримала два паспорти для виїзду за кордон, які є дійсними на день звернення (крім випадків, передбачених пунктом 22 Порядку)

  • заявник подав не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта для виїзду за кордон;

  • дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником.

У рішенні про відмову в оформленні або видачі паспорта для виїзду за кордон, яке доводиться до відома заявника в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави відмови.

 

У разі подання заяви-анкети через уповноваженого суб’єкта надсилається письмове повідомлення про прийняте рішення до уповноваженого суб’єкта для подальшого вручення заявнику.

 Загальний графік роботи центру
понеділок-четвер з 8:00 до 17:00
у п’ятницю з 8:00 до 16:00
 
Адміністратори ведуть прийом:
понеділок-четвер з 8:00 до 17:00
у п’ятницю з 8:00 до 16:00
 
Адреса центру:
вул. Архітектора Паученка, 41/26
(навпроти Краєзнавчого музею)
E-mail: cnap@krmr.gov.ua
веб-сайт: dozvil.kr-rada.gov.ua
тел. 0522-30-87-90, 050-377-70-22, 067-360-64-03 (багатоканальні)